Tweets

Demontage orgelkas en definitieve dispositie

In de week van 26 maart wordt de complete orgelkas gedemonteerd en naar Orgelmakerij Reil in Heerde overgebracht. We snappen dat dit wennen zal zijn, zo’n kaal gezicht, maar het moet. De kas moet worden aangepast aan de nieuwe situatie en dat kan alleen in de werkplaats. Hier wordt straks het orgel in zijn geheel weer opgebouwd, voordat het begin 2013 zal worden getransporteerd naar Urk. Alle ruim 1.500 orgelpijpen zijn vorig jaar september al naar Heerde gebracht. Reil heeft zich in die tijd bezig gehouden met de inventarisatie van al deze verschillende pijpen. Dat heeft veel tijd gekost en we hebben als commissie ook veel waardering voor de gedetailleerde manier waarop ze, met name het historisch materiaal, haarfijn in kaart hebben gebracht. Op 23 januari jl. hebben we als commissie met adviseur Stef Tuinstra en met Hans en Han Reil de voortgang besproken en de laatste details in het restauratieplan doorgevoerd. Op de pagina restauratieplan treft u de definitieve dispositie aan. Zoals u kunt zien, krijgen we een prachtig orgel! Het mooie historisch pijpwerk van ons huidige orgel keert terug, aangevuld met het Meere-pijpwerk uit Montfoort en nieuwe orgelpijpen die in dezelfde Meere-stijl zijn bijgemaakt. En er is meer te vertellen. In eerste instantie was sprake van vijf adoptieregisters die pas later aangelegd zouden worden omdat de financiële middelen ontbraken. Enige tijd geleden hebben we als commissie vergaderd met het College van Kerkrentmeesters en uit onze financiering spreekt dusdanig vertrouwen, dat we de restauratie in één keer kunnen uitvoeren. Dat is prachtig nieuws!