Tweets

Provinciale Staten stemmen in met subsidie van € 226.000

Provinciale Staten van Flevoland hebben op 27 april jl. besloten tot het toekennen van een subsidie van € 226.000. De subsidie was op 26 januari jl. al aangekondigd door gedeputeerde Van Diessen maar moest nog worden bekrachtigd door Provinciale Staten.

Provinciale Staten kent de subsidie toe vanwege het bijzondere karakter van de restauratie van het orgel dat "al meer dan twee eeuwen geschiedenis achter de rug heeft". Bijzonder aan een Meere-orgel is dat het "zich kenmerkt door degelijke constructies, lichte bespeelbaarheid van de klavieren, uitbundige beschildering en verfrissende klank. De orgelmakers, vader en zoon Meere, waren in hun tijd de belangrijkste orgelmakers in midden Nederland. Nu staan de Meere-orgels hoog aangeschreven en zijn het bewaren meer dan waard", aldus Provinciale Staten. Ook hebben Provinciale Staten waardering voor het draagvlak binnen de Urker gemeenschap voor de restauratie.

De restauratiecommissie van het Meere-orgel is erg dankbaar voor het positieve besluit. De werkzaamheden kunnen nu na de zomer beginnen. Om de restauratie in zijn geheel mogelijk te maken is echter nog € 200.000 euro nodig. De restauratiecommissie heeft daarom deze week 114 cultuurfondsen in Nederland aangeschreven met het verzoek om een financiële bijdrage aan de restauratie van het orgel.