Tweets

Goed nieuws!

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben, op advies van de commissie voor bezwaar en beroep, besloten ons bezwaarschrift tegen de lagere vaststelling van de subsidie gegrond te verklaren. Dat betekent dat het resterende bedrag van de subsidie, 33.306 euro, alsnog wordt uitgekeerd. De definitief vastgestelde subsidie is daarmee 226.000 euro.