Tweets

Vijfde inloopconcert: Harry Hamer, woensdag 6 augustus 2014 om 16.00 uur

Harry Hamer verzorgt het vijfde inloopconcert van 2014. In totaal zullen er deze zomer 8 inloopconcerten georganiseerd worden, telkens op de woensdagmiddag om 16.00 uur.

Harry Hamer ( * 4 maart 1956 te Kampen ) Zijn voorliefde voor orgelklanken openbaarde zich al op zeer jeugdige leeftijd. Op 5-jarige leeftijd werd dan ook begonnen met harmoniumlessen o.l.v. de heren Jan Bosch en Lammert Neijmeijer. Na het volgen van de eerste orgellessen, die hij ontving van Henk Sleurink aan de Gemeentelijke Muziekschool in Kampen, werd hij in die orgelstad op zijn 16e benoemd tot organist van de Gereformeerde Nieuwe Kerk. In 1972 behaalde Harry Hamer zijn diploma kerkelijk orgelspel van de Gereformeerde Organistenvereniging en legde daarmee de basis voor een studie aan het Conservatorium te Zwolle o.l.v. Jaap Dragt(orgel), Cees van Dalen(piano) en Jos Leussink(koordirectie). Dit resulteerde in het behalen van het einddiploma C (solistendiploma) en het praktijkdiploma kerkmuziek, alsmede een speciale aantekening voor improvisatie

Sinds 1 november 1976 is Harry Hamer werkzaam als docent orgel, piano, muziektheorie, improvisatie en koordirectie aan “Quintus” centrum voor kunsteducatie  te Kampen. Daarnaast is hij dirigent van het Hervormd Kerkkoor Kampen en het Interkerkelijk Kerkkoor Dronten en is zeer actief als concertorganist.

Als vaste begeleider van veel koren is hij vaak via de media te beluisteren. In het bekende televisieprogramma “Nederland Zingt” is hij  regelmatig te zien als organist. Tevens brengt hij adviezen uit bij restauratie en nieuwbouw van orgels. Concertreizen brachten hem o.a. in Duitsland, België, Frankrijk, Tsjechië, Roemenië,  Polen, Oostenrijk, Hongarije, Canada en de V.S. Ook het arrangeren van muziek voor koor en orkest behoort tot zijn werkzaamheden.

Van hem verschenen 5 l.p.’s en 17 C.D.’s/ DVD’s  waarop hij als orgelsolist te beluisteren valt. Daarnaast verleent hij als begeleidend organist medewerking aan diverse opnamen met koor, samenzang en andere solisten, zodat het aantal geluidsdragers waar hij aan heeft meegewerkt inmiddels ruim de 170 is gepasseerd.

In 2012 herdacht Harry Hamer dat hij 40 jaar als organist werkzaam was en werd hij vanwege zijn grote verdiensten voor de orgelcultuur en koormuziek benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau (www.harryhamer.nl).  

  

Het programma voor 6 Augustus is:

- Fantasie - Toccatine over "Wat God doet, dat is welgedaan", Klaas Jan Mulder

- Concerto ( trio ) Es - dur BWV 597, Johann Sebastian Bach

                - allegro

                - gigue

 - Largo, allegro, aria and two variations, Michael Christian Festing

 - Hollandse Rhapsodie, Feike Asma

 - Koraalimprovisatie, Harry Hamer