Tweets

Abraham Meere te Utrecht

Het pand van boekhandel "De Slegte" aan de Oudegracht in Utrecht. In 1792 kocht Abraham Meere dit pand, het stadskasteel "Groot Blankenburgh", en woonde daar met zijn vrouw en kinderen. In 1842, een jaar na Meere's overlijden, wordt het pand verkocht. Zouden we de ANWB zo ver krijgen om het toeristenbordje op het pand aan te passen en ook melding te maken van deze beroemde orgelmaker?