Tweets

Donderdag 2 mei 2013

Op het Hoofdwerk zijn nu de pijpen van de Sesquialtera 2 sterk en de Mixtuur 3-6 sterk geplaatst.

De Sesquialtera is 2 sterk, wat betekent dat deze uit twee rijen pijpen bestaat. De voorste rij is nieuw, de tweede rij pijpen (donkere kleur) is het pijpwerk van de voormalige Octaaf 2' uit Montfoort en is dus van Meere uit 1805.

De Mixtuur 3-6 sterk is nieuw, althans voor het overgrote deel. Precies vier pijpen zijn oud zoals op de foto is te zien (donkere kleur). Dit zijn vier pijpen uit de oude Mixtuur van 1792. Er is altijd gedacht dat deze bij de restauratie van 1987 verloren waren gegaan. En voor een groot deel klopt dat ook. Bij de inventarisarie van de pijpen voor de restauratie van 2011-2013 kwamen er toch nog vier pijpen boven water. Deze zaten 'verstopt' in andere prestantregisters. Vermeulen blijkt namelijk in 1911 verschillende prestantpijpen te hebben verwisseld. En omdat uitgangspunt van deze restauratie was om alles weer in ere te herstellen, zijn de vier oude Mixtuurpijpen dus weer op hun oorspronkelijke plek teruggezet. Een bijzondere ontdekking dus. En de Mixtuur heeft ook weer tertskoren gekregen, zoals Meere die in 1792 ook aanbracht.