Tweets

Tussenstand

Het gaat hard met ons restauratieproject! In de afgelopen tijd is veel werk verzet. Op maandag 4 maart was het dan zover, de terugkeer van ons orgel. Maar eerst moesten nog wat voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. Gelukkig zijn een aantal vrijwilligers telkens bereid ons hierbij helpen, waarvoor we hen langs deze weg hartelijk willen bedanken! Zo werd de orgelkamer schoongemaakt, er is een extra toegangsdeur voor de organist gekomen en op de torenzolder werden de laatste voorzieningen getroffen voor het plaatsen van de grote balgen, zeg maar de longen van het orgel. In de loop van de ochtend arriveerde de vrachtauto en was de Bethelkerk binnen de kortste keren één aanblik van diverse orgelonderdelen. Deze werden vervolgens één voor één naar boven gebracht en getakeld. Eerst de pedaalkas, toen de hoofdwerkkas en vervolgens het terugplaatsen van de speeltafel. Ook werden de windladen één voor één in het orgel geplaatst en kon worden begonnen met de aanleg van de mechaniek in het orgel en de elektriciteit. Eind van de week was de vertrouwde aanblik van het orgel weer enigszins terug. Een week later was het de beurt aan de schilder. Hiervoor werd een grote steiger opgebouwd. Dat is even wennen voor de Bethelgangers en ook voor de leden van de kerkenraad die tijdelijk op de voorste stoelen plaatsnemen. Het is alleen niet anders en we vragen ook begrip daarvoor! We doen onze uiterste best dat als straks in april de belijdenisdiensten en bijzondere diensten plaatsvinden de steiger weer weg is.

Inmiddels is de verflucht in de kerk goed merkbaar en heeft het orgel zijn vertrouwde ‘Urker kleuren’ weer terug. Dankzij de inzet van Coenen en in het bijzonder Dirk Woord die dit in zijn vrije tijd voor de kerk doet! Ook is de windvoorziening van het orgel getest en is het orgel grotendeels klaar in afwachting van het plaatsen van die vele verschillende orgelpijpen. Dat zal na de Pasen gebeuren. En vervolgens is het aan de intoneur om al die pijpen één voor één te stemmen en de juiste klank te geven. Dat moet zorgvuldig gebeuren en kost daarom ook nog de nodige weken. We verwachten dat het orgel begin juni in gebruik kan worden genomen.

Tenslotte nog iets. We hebben gemerkt dat verschillende mensen hun belangstelling tonen voor het orgel en ook geregeld, soms dagelijks en een enkeling zelfs meerdere keren per dag, langskomen. Belangstelling voor het orgel waarderen we zeer en ook de betrokkenheid bij de kerk. Toch is het ook zo dat de orgelbouwers in alle rust hun werk moeten kunnen doen. Dat geldt helemaal als het orgel straks gestemd wordt en het in de kerk absoluut stil moet zijn. Daarom een vriendelijk, maar ook dringend verzoek aan iedereen om de Bethelkerk tijdens de werkzaamheden niet te bezoeken. Op donderdag 11 april a.s. is er om 16.00 uur een inloopmoment voor gemeenteleden. Dan kunt u de voortgang van de werkzaamheden zien en zijn de orgelbouwers ook aanwezig om uw vragen te beantwoorden. En voor alle informatie kunt u natuurlijk ook terecht bij ons als commissie en op deze website.