Tweets

Verslag en foto's excursie 1 december 2012

Op zaterdag 1 december 2012 vond de excursie plaats naar Orgelmakerij Reil in Heerde. We mogen terugkijken op een een mooie dag en we willen alle deelnemers bedanken voor hun belangstelling en Orgelmakerij Reil en Stef Tuinstra voor hun gastvrijheid! Tjalling Ruiten schreef het volgende verslag:

Zaterdagmorgen 1 december vertrokken wij met een dertigtal belangstellende gemeenteleden en een aantal leden van de restauratiecommissie per bus naar orgelmakerij Reil in Heerde. Na een voorspoedige reis arriveerden wij tegen half tien in de werkplaatsen van genoemde firma waar wij allerhartelijkst werden welkom geheten in de ontvangstruimte door directeur Hans Reil. De reden van ons bezoek was natuurlijk om met eigen ogen de voortgang te zien van de omvangrijke restauratie van ons Bethelkerkorgel, in eerste aanleg gebouwd door de befaamde Utrechtse orgelbouwer Abraham Meere in 1792. Na het zien van een prachtig gemaakte bedrijfsfilm werd de groep verdeeld onder leiding van directeur Hans Reil en diens vader Han Reil die met zijn leeftijd van 74 jaar nog steeds een belangrijke schakel vormt in het bedrijf, mede door zijn nauwgezet onderzoekswerk aan oude en waardevolle instrumenten en zijn grote kennis van de orgelbouw. Beide heren verzorgden de rondleiding door het bedrijf. Even daarvoor had de eveneens aanwezige adviseur Stef Tuinstra nog een en ander uitgelegd en verteld over deze grote restauratie en gewaagde van een ook voor hem uniek project. Wij zagen delen van de oude orgelkas opgesteld in een werkhal en men is bezig om alles weer goed in elkaar te zetten, waarbij de oude en nieuwe delen heel mooi op elkaar aansluiten. Verder konden wij de nieuw gemaakte windladen zien een een groot deel van de nieuw gemaakte pedaalkas, die straks achter de aanzienlijk minder diep gemaakte hoofdwerkkas komt te staan. Alles wordt zeer zorgvuldig en meest handmatig gemaakt met respect voor de oude delen die vakkundig worden gerestaureerd. Wij zagen de prachtig in oude stijl gemaakte handklavieren en het fijne stift- en draadwerk voor de tractuur, d.w.z. de overbrenging van toets naar windlade waarop de pijpen komen te staan. Al het oude pijpwerk van Meere is gerestaureerd en wordt hergebruikt. Dit was te zien in de pijpenmakerij waar ook nieuw pijpwerk is bijgemaakt in de stijl en factuur van Meere. Door het allemaal zelf te zien kregen wij begrip voor het feit dat zo'n restauratie een kostbare geschiedenis is waarin ontzettend veel manuren gaan zitten. Ook de manier van werken dwingt respect af. We kunnen dan ook niet anders zeggen, al is het eindresultaat er nog niet, dat onze restauratiecommissie in samenwerking met Stef Tuinstra geen betere keuze had kunnen doen om met deze firma in zee te gaan. Ook heeft de restauratiecommissie er voor kunnen zorgen dat het financiële plaatje rond is gekomen. Zij immers wisten wegen en middelen te vinden om aan de benodigde subsidies en bijdragen te komen. Anders zou dit nooit zijn gelukt. Om een uur of twaalf namen wij node afscheid van de orgelmakers en met een goed gevoel waren wij net "voor de kost" met de bus terug op de bult. Met dank aan de restauratiecommissie die deze excursie organiseerde en mogelijk maakte.