Tweets

Zaterdag 20 april 2013

Het Onderpositief. In het midden de Fluit travers 8' (dwarsfluit/1805), staand tussen (van links naar rechts) de Holpijp 8' (1805), Viola di Gamba 8' (1911), Unda Maris 8' (1847/1850), Prestant 4' (1805) en Fluit 4' (1805).

De Fluit 4' van Meere uit 1805 (is alleen geplaatst, maar nog niet gestemd). Bestaat dus alleen uit gedekte pijpen. De Fluit 4' van Meere uit 1792, die later terugkeert op het Hoofdwerk, bevat naast gedekte pijpen ook open pijpen en 'roergedekte' pijpen. Mooi om straks het verschil tussen deze twee registers te horen als het orgel weer klaar is.

Een overzicht van de pijpen op het Onderpositief tot nu toe.

En ondertussen gaat het vergulden ook gewoon door, met oog voor de laatste details.

Ingebruikname orgel op zaterdagavond 1 juni a.s.

Vanmiddag (donderdag 18 april 2013) hebben we als restauratiecommissie de voortgang besproken met adviseur Stef Tuinstra en Hans Reil en Jan Koelewijn van Orgelmakerij Reil. De werkzaamheden verlopen dusdanig voorspoedig dat we een datum hebben kunnen plannen voor de ingebruikname: zaterdagavond 1 juni a.s. Er moet echter ook nog een hoop gebeuren en er moet nog hard worden gewerkt, maar we gaan ervoor met ons allen zodat iedereen 1 juni de vernieuwde klank van ons prachtige orgel weer kan beluisteren. Dus orgelliefhebbers, zet deze datum alvast in uw agenda!

Donderdag 18 april 2013

Op het Onderpositief zijn nu ook de pijpen van de Fluit travers 8' geplaatst (nog niet gestemd) en op het pedaal naast de Openbas 16' en Subbas 16' nu ook de Octaaf 8' en Roerquint 6'. Stef Tuinstra gaf aan de organisten van de Gereformeerde Kerk een toelichting op de stand van zaken. Hierna liet hij al wat van het orgel horen en, na aandachtig geluisterd te hebben in de kerk, was er voor de organisten ook gelegenheid om al een beetje te wennen aan de speelaard van het gerestaureerde instrument en de registratiemogelijkheden van die pijpen die al zijn geïntoneerd en gestemd.

Dinsdag 16 april 2013

Het Onderpositief. Van links naar rechts de houten baspijpen van de Prestant 8' (met conducten), de Holpijp 8', Viola di Gamba 8', Unda Maris 8' en Prestant 4'.

Mooi te zien: achteraan de Viola di Gamba 8' van 1911 (Vermeulen) en vooraan de Viola di Gamba 8' uit 1847/1850 (Lindsen), die nu Unda Maris 8' gaat heten.

De Meerepijpen van de Fluit 4' (Onderpositief) uit 1805.

Maandag 15 april 2013

Na het Hoofdwerk is het nu de beurt aan het Onderpositief (de pijpen die achter het nieuwe frontje staan tussen de pilaren).

De Holpijp 8' is gestemd (de pijpen pal achter de houten pijpen van de Prestant 8'). Ook is het pijpwerk geplaatst van de Prestant 4' en de kleine octaven van de Viola di Gamba 8' en Unda Maris 8'.

De pijpen van de Prestant 4' van Meere uit 1805 (Montfoort).

De Prestant 4' en daarachter de wat meer glimmende metalen pijpen van de Unda Maris 8'.

Vlak voor de houten pijpen staan de pijpen van de Holpijp 8' van Meere uit 1805 (met het paarse papier voor de hoedafdichting). Daarvoor (nog net zichtbaar aan de rechterkant) de langere pijpen van de Viola di Gamba 8' van Vermeulen uit 1911. En weer daarvoor de Unda Maris 8' (deze 'glimmende' pijpen zijn nieuw en worden straks aangevuld met het pijpwerk van Lindsen uit 1847/1850. Helemaal vooraan de Prestant 4'.