Tweets

Open dag 8 juni 2013

Vandaag vond de open dag plaats. Velen namen van de gelegenheid gebruik om het orgel te beluisteren en te bespelen en na afloop het gastenboek te tekenen.

Nieuwe website

Nu de restauratie voltooid is, is het ook tijd voor een vernieuwde website. De site is opgezet vanuit de nieuwe huisstijl, met dank aan GBU Grafici voor de opmaak. De geschiedenis van het orgel wordt verteld, het restauratieplan staat uitgebreid beschreven en er staan de nodige foto’s. Ook kunt u de ingebruiknameavond terug beluisteren, het Meere-magazine lezen én “Moat van het Meere-orgel” worden. Want we hopen natuurlijk dat u ons blijft steunen en volgen!

De grote dag: de ingebruikname 1 juni 2013

Vandaag was het dan zover: de ingebruikname van het orgel. Met enige gezonde spanning stonden de commissieleden vanmorgen op om zich voor te bereiden op iets waar jaren naar toe is gewerkt. Maar eerst moesten er nog wat voorbereidingen worden getroffen. Voor het hapje en drankje na afloop.....

De opbouw van beeld en geluid.

De voorzitter inspecteert de liturgie.

De tongwerken worden precies op de juiste toon gestemd.

Stef Tuinstra arriveert vanuit Groningen.

En de eerste gasten druppelen binnen, waaronder onze oud-predikant ds. Wieringa.

En dan is het zover. De kerk stroomt vol en het bezoekersaantal overtreft onze verwachtingen!

De voorzitter van de restauratiecommissie, Roelof Tiede Oost, opent de avond met het lezen van Psalm 84. Daarna zingen we Psalm 84: 1 en 6. Vervolgens nemen Hans Reil, Jan Koelewijn en Stef Tuinstra ons mee door de geschiedenis van het orgel. Jan Koelewijn vertolkt hierbij Abraham Meere.

Nadat Stef Tuinstra het orgel aan de hand van drie muziekstukken heeft laten horen, is het tijd voor de formele overdracht van het orgel. Eerst door Hans Reil aan Roelof Oost.

Vervolgens door Roelof Oost aan Willem Jan Wakker, voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

We zingen Psalm 150: 1 en 2 en daarna is het tijd voor de toespraken. Eerst door gedeputeerde Lodders van de provincie Flevoland.

Daarna door wethouder Visser van de gemeente Urk.

Tenslotte spreekt Roelof Oost een dankwoord. Er is een verrassing voor commissielid Henk de Boer die een blijk van waardering van de andere commissieleden ontvangt vanwege alle goede zorgen. Het is een foto van het ontstaan van De Koningshof.

We besluiten de avond door het zingen van "Dankt, dankt nu allen Goed".

Daarna is het tijd voor de informele ontmoeting met een hapje en een drankje.

De leden van de restauratiecommissie krijgen als dank namens de Gereformeerde Kerk Urk een geschenk aangeboden, het vergulde snijwerk van het oude orgel.

En was er voor de gasten gelegenheid om boven bij het orgel te kijken en het gastenboek te tekenen.

Hierbij de geluidsopname en de liturgie. Ook hebben we een filmpje laten zien waarin we als commissie aan de hand van de geschiedenis op zoek zijn gegaan naar de ziel van het orgel, de wind (balgen). Bekijk hier het filmpje. Ook zijn we een nieuwe actie gestart: Word moat (vriend) van het Meere-orgel. Doet u mee? Ga naar de pagina donateurs.

Ingebruikname 1 juni 2013 en open dag 8 juni 2013

Bekijk hier de uitnodiging.

Vrijdag 31 mei 2013

De dag voor de ingebruikname. De registerplaatjes zijn geplaatst.

Marjan Post en Femmy Brands zijn druk in de weer om alles schoon en netjes te maken nu al het werk bijna voltooid is.

Ook Dirk Woord is nog bezig met het schilderen van de achterpanelen van de hoofdwerkkas. Deze zijn op het laatste moment deels open gemaakt (bij het onderpositief was dit al het geval), zodat de organist achter de speeltafel wat beter de verhouding hoofdwerk-onderpositief kan horen.

Stef Tuinstra oefent voor morgenavond met zijn registrant Bert Jan Zijlema.

En Omroep Flevoland komt ook even langs.

En dan is alles echt klaar, in afwachting van de dag van morgen!