Tweets

Eerste inloopconcert door Jacob Schenk woensdag 10 juli 2013 om 16.00 uur

Op woensdag 10 juli a.s. vindt om 16.00 uur het eerste inloopconcert plaats. Organist is Jacob Schenk.

Jacob Schenk (Urk, 1973) studeerde orgel, koordirektie en kerkmuziek bij Harm Jansen, Jos Vermunt en Jos Leussink, met bijvakken piano en zang. Aanvullende studies werden gevolgd bij Harald Vogel (orgel) en Matthijs Verschoor(piano). Ook bekwaamde hij zich in het panfluitspel bij Nicolae Pirvu. Hij maakte concertreizen naar Zwitserland, Israël, Canada, België, Duitsland, Engeland en Schotland waar hij als koorbegeleider, als dirigent en solistisch optrad. Als dirigent dirigeerde hij verschillende cantates en het Weihnachtsoratorium van Bach, het Requiem van Bruckner, Exultate Jubilate en Te Deum van Mozart. Hij werkte samen met artiesten en orkesten van internationale faam, o.a. Jan Vayne, Nicolae Pîrvu, Nationaal Symfonisch Kamerorkest en Barokorkest Florilegium Musicum. In 2007 vierde hij zijn 12 ½ jarig jubileum als dirigent wat gevierd werd met een feestelijk concert in de Bovenkerk te Kampen (bron: www.jacobschenk.nl).

Jacob Schenk verzorgt het eerste van in totaal acht inloopconcerten die in de komende weken plaatsvinden op de woensdagmiddag om 16.00 uur.

Het geheim van het orgel

Dit artikel staat op de website van onze collega's van Zingen in de Zomer http://zingenindezomer.urk.nu/site/

Inloopconcerten

Opnames 1 juni op Youtube

De opnames van de gespeelde orgelwerken tijdens de ingebruiknameavond van 1 juni jl. staan nu op ons videokanaal op Youtube https://www.youtube.com/user/Meereorgel

Terugblik

Nu alle drukte enigszins achter de rug is, is het tijd om terug te blikken. Zaterdag 1 juni jl. was een spannende dag. De dag dat ons Meere-orgel weer in gebruik werd genomen na een restauratie van bijna twee jaar. We mogen terugkijken op een heel mooie avond met momenten van ontroering, waardering en een vleugje humor (op de nieuwspagina hieronder kunt u de foto's terugzien, met dank aan Luuk Schudde). Mooi om de vernieuwde klanken te beluisteren en het orgel weer te horen spelen tijdens het begeleiden van de gemeentezang. Dat gold voor die avond maar ook een dag later tijdens de zondagse erediensten. Waardering klonk alom voor de klank, het prachtige orgelfront, ons Meere-magazine en al het werk wat is gedaan om tot dit resultaat te komen. Langs deze weg zeggen we iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd hartelijk dank! Zonder al die inzet en vrijwilligerswerk hadden we het niet gekund. En we zijn natuurlijk ook erg dankbaar voor alle getoonde belangstelling. Dat er zoveel mensen in de Bethelkerk waren tijdens de ingebruiknameavond overtrof onze verwachtingen en heeft ons erg goed gedaan! En dat gold ook voor de open dag een week later. Iedereen die het orgel wilde bespelen en beluisteren was welkom en velen maakten hiervan dankbaar gebruik. Een teken dat het orgel leeft, op Urk maar zeker ook daarbuiten.

Onze taak als “restauratiecommissie” zit er nu op. We mogen terugkijken op bijna 11 jaar van voorbereiding op dit unieke project en dit mooie resultaat. We hebben het als onze taak gezien om het orgel wat ons voorgeslacht in 1911 naar Urk haalde, door te geven aan nieuwe generaties. En daarom blijven we ook ons werk doen als “orgelcommissie”. Want er moet goed voor het instrument worden gezorgd, er moet op gespeeld en bij gezongen worden en mensen moeten er van kunnen genieten. We zijn dan ook volop bezig activiteiten en concerten te organiseren. Op de pagina “agenda” vind u een overzicht.