Tweets

Laatste inloopconcert: organist Marco den Toom, woensdag 27 augustus 2014 om 16.00 uur

Marco den Toom  verzorgt het achtste en daarmee het laatste inloopconcert van 2014. In totaal zijn er deze zomer 8 inloopconcerten georganiseerd, telkens op woensdagmiddag om 16.00 uur.

Marco den Toom (1978) studeerde orgel aan het Utrechts Conservatorium en bij Herman van Vliet, Charles de Wolff, Klaas Jan Mulder en Jacques van Oortmerssen. Als snel na zijn vakopleiding bouwde hij een carrière op als zelfstandig musicus. Zijn musiceren kenmerkt zich door een eigenzinnige maar vooral ook spontane aanpak. Naast zijn liefde voor het orgel - en zijn missie dit instrument te populariseren - heeft hij zich muzikaal weten te ontplooien tot een breed inzetbaar musicus.

Zijn dagelijks werk bestaat met name uit het componeren van christelijke liederen en gospels, het arrangeren en instrumenteren van bestaande muziek, het maken van opnamen voor radio, tv, cd en dvd, het begeleiden van christelijke koren en het verzorgen van orgelrecitals. Met collega André van Vliet vormt hij een inspirerend orgelduo waarmee op ludieke wijze een brug wordt geslagen tussen klassiek en populair. Daarnaast is hij dirigent van de christelijke gemengde zangvereniging ‘Jubilate Deo’ uit Woudenberg. Voor dit koor schreef hij, in samenwerking met dichteres Ria Borkent, het uurdurende oratorium ‘Jezus op aarde’ (2007) voor koor en orkest.

Ook met het componeren van orgelmuziek heeft hij inmiddels zijn sporen verdiend. Zijn Koraalboek bij de Psalmen (2011) is hiervan het overtuigende bewijs. Dit oeuvre, maar ook al zijn andere werken worden uitgegeven bij zijn eigen bladmuziekuitgeverij, Con Passione. Met deze uitgeverij stimuleert hij tevens gerespecteerde collega’s tot het schrijven van romantische koraalmuziek. Meer informatie over Marco is te vinden op www.marcodentoom.nl.

Inloopconcert door Pieter Heykoop, woensdag 20 augustus 2014 om 16.00 uur

Pieter Heykoop verzorgt het zevende inloopconcert. In totaal zullen er deze zomer 8 inloopconcerten georganiseerd worden, telkens op woensdagmiddag om 16.00ur.

Pieter Heykoop werd op 11 oktober 1960 te Dordrecht geboren. Op jeugdige leeftijd bleek zijn muzikale aanleg en interesse voor het orgel. Op 6-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste orgellessen van Bart van den Berg. Vervolgens studeerde hij bij Cor Visser, de toenmalige organist van de Grote Kerk te Dordrecht. Ook Jan Bonefaas, organist van de Grote Kerk te Gorinchem en de internationaal befaamde organist Ben van Oosten behoorden tot zijn leermeesters. Zelf ontving hij zijn eerste aanstelling als organist op 15-jarige leeftijd bij één van de Gereformeerde Kerken in zijn geboortestad, dat zich spoedig uitbreidde binnen en buiten Dordrecht. Sinds 1986 is Pieter Heykoop organist van de Gereformeerde Gemeente in zijn woonplaats Yerseke, waar hij het prachtige 3-klaviers Van den Heuvel-orgel bespeelt. Gedurende 13 jaar is hij als vaste begeleider verbonden geweest aan Mannenkoor “Ethan” te Yerseke. Vervolgens was hij 5 jaar organist van Mannenkoor “Elim” te ‘s-Gravenpolder. Sinds 2009 is hij vaste organist van “Gemengd Koor Yerseke”. Dit nieuwe koor ging bij de oprichting van start met 230 zangers!

In de loop der jaren bespeelde hij veel monumentale orgels. Het grootste instrument dat hij tot nu toe bespeelde is het 5-klaviers, meer dan 100 stemmen tellende, Van den Heuvel-orgel in de Saint-Eustache te Parijs. In het najaar van 2000 vierde Pieter Heykoop zijn 25-jarig jubileum als organist. Onder grote belangstelling (1600 aanwezigen) vond op 25 november van dat jaar een indrukwekkende avond plaats in de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam. Uit waardering werd hem op deze avond een gouden CD aangeboden door De Bazuin. Veelvuldig werkt Pieter Heykoop mee aan CD-opnamen als begeleider van diverse koren. Ook is hij een veelgevraagd organist voor Zang- en Orgelavonden in binnen- en buitenland. Tijdens diverse koorreizen bespeelde hij tal van imposante orgels in o.a. Frankrijk, Engeland, Duitsland, Luxemburg, Schotland, Oostenrijk, Tsjechoslowakije, Canada, USA en Israël.

Steeds vaker wordt Pieter Heykoop gevraagd om trouwdiensten te spelen binnen de gereformeerde gezindte. In de loop der tijd verschenen van hem vele CD’s van  orgelimprovisaties, samenzang en koorzang. Een aantal orgelbewerkingen zijn, onder eigen uitgave, van zijn hand op bladmuziek verkrijgbaar. Zijn  spel wordt veelal gekenmerkt door vindingrijkheid en fijngevoeligheid. Voor meer informatie verwijzen we u naar zijn website www.pieterheykoop.nl.

Zesde inloopconcert: organist Hendrik van Veen, woensdag 13 augustus 2014 om 16.00 uur

Hendrik van Veen verzorgt het zesde inloopconcert van 2014. In totaal zullen er deze zomer 8 inloopconcerten georganiseerd worden, telkens op de woensdagmiddag om 16.00 uur.

Hendrik van Veen werd geboren op 3 maart 1991 te Urk. Op jonge leeftijd bleek zijn muzikale interesse voor met name het orgel. Op 7-jarige leeftijd volgde hij zijn eerste orgellessen bij Klaas Hoekman. Na een aantal jaar studeerde hij verder bij Piet Weesies. Ook Jacob Schenk behoorde tot zijn leermeester in opleiding tot organist. Al tijdens zijn eerste jaren achter het orgel kreeg hij meer belangstelling voor de piano. Op 12-jarige leeftijd begeleide hij dan ook de plaatselijke muziekvereniging op de piano. Zelf ontving hij zijn eerste aanstelling als organist op 15-jarige leeftijd binnen de Chr. Ger. kerk te Urk. Hendrik was vanaf het jaar 2005 verbonden als organist aan Mannenkoor Eneas uit Urk. In 2011 heeft hij het dirigeerstokje overgenomen en is hij vaste dirigent geworden van dit mannenkoor. Van 2007 tot 2013 was hij pianist van het gemengde koor Soli Deo Gloria te Alphen a/d Rijn. Momenteel is Hendrik vaste begeleider van Mannenkoor Eiland Urk o.l.v. Gerrit Schinkel. Ook is hij regelmatig te horen samen met de Urker Mans Formatie o.l.v. Martin Mans.

Hendrik is een veel gevraagd begeleider bij andere bekende- en minder bekende koren. In de loop der jaren bespeelde hij veel monumentale orgels zoals onder andere: Hasselt, Katwijk, Kampen, Elburg, Bolsward enz. Veelvuldig werkt hij mee aan cd-opnamen en verschillende concerten. In 2014 is zijn eerste solo CD verschenen, opgenomen op het prachtige Hinz-orgel vanuit Bolsward. Ook is hij is mede-eigenaar van het muziekproductiebedrijf Amuse Productions. Dit is een jong en ambitieus productiebedrijf dat zich richt op activiteiten in de christelijke, instrumentale, religieuze en klassieke muziek. (www.amuseproductions.nl

Vijfde inloopconcert: Harry Hamer, woensdag 6 augustus 2014 om 16.00 uur

Harry Hamer verzorgt het vijfde inloopconcert van 2014. In totaal zullen er deze zomer 8 inloopconcerten georganiseerd worden, telkens op de woensdagmiddag om 16.00 uur.

Harry Hamer ( * 4 maart 1956 te Kampen ) Zijn voorliefde voor orgelklanken openbaarde zich al op zeer jeugdige leeftijd. Op 5-jarige leeftijd werd dan ook begonnen met harmoniumlessen o.l.v. de heren Jan Bosch en Lammert Neijmeijer. Na het volgen van de eerste orgellessen, die hij ontving van Henk Sleurink aan de Gemeentelijke Muziekschool in Kampen, werd hij in die orgelstad op zijn 16e benoemd tot organist van de Gereformeerde Nieuwe Kerk. In 1972 behaalde Harry Hamer zijn diploma kerkelijk orgelspel van de Gereformeerde Organistenvereniging en legde daarmee de basis voor een studie aan het Conservatorium te Zwolle o.l.v. Jaap Dragt(orgel), Cees van Dalen(piano) en Jos Leussink(koordirectie). Dit resulteerde in het behalen van het einddiploma C (solistendiploma) en het praktijkdiploma kerkmuziek, alsmede een speciale aantekening voor improvisatie

Sinds 1 november 1976 is Harry Hamer werkzaam als docent orgel, piano, muziektheorie, improvisatie en koordirectie aan “Quintus” centrum voor kunsteducatie  te Kampen. Daarnaast is hij dirigent van het Hervormd Kerkkoor Kampen en het Interkerkelijk Kerkkoor Dronten en is zeer actief als concertorganist.

Als vaste begeleider van veel koren is hij vaak via de media te beluisteren. In het bekende televisieprogramma “Nederland Zingt” is hij  regelmatig te zien als organist. Tevens brengt hij adviezen uit bij restauratie en nieuwbouw van orgels. Concertreizen brachten hem o.a. in Duitsland, België, Frankrijk, Tsjechië, Roemenië,  Polen, Oostenrijk, Hongarije, Canada en de V.S. Ook het arrangeren van muziek voor koor en orkest behoort tot zijn werkzaamheden.

Van hem verschenen 5 l.p.’s en 17 C.D.’s/ DVD’s  waarop hij als orgelsolist te beluisteren valt. Daarnaast verleent hij als begeleidend organist medewerking aan diverse opnamen met koor, samenzang en andere solisten, zodat het aantal geluidsdragers waar hij aan heeft meegewerkt inmiddels ruim de 170 is gepasseerd.

In 2012 herdacht Harry Hamer dat hij 40 jaar als organist werkzaam was en werd hij vanwege zijn grote verdiensten voor de orgelcultuur en koormuziek benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau (www.harryhamer.nl).  

  

Het programma voor 6 Augustus is:

- Fantasie - Toccatine over "Wat God doet, dat is welgedaan", Klaas Jan Mulder

- Concerto ( trio ) Es - dur BWV 597, Johann Sebastian Bach

                - allegro

                - gigue

 - Largo, allegro, aria and two variations, Michael Christian Festing

 - Hollandse Rhapsodie, Feike Asma

 - Koraalimprovisatie, Harry Hamer

Dag van nationale rouw, 23 juli 2014

Vandaag is het een dag van nationale rouw. Vanmiddag tijdens het inloopconcert willen we van 16:00 tot 16:01 een minuut stilte houden. Hierna willen we 2 liederen zingen: Psalm 103:8 & 103:9. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en we bidden om Gods onmisbare zegen.