Tweets

Orgelconcerten in mei

In de maand mei worden vier orgelconcerten op zaterdagavond georganiseerd. De aanvang is telkens 20.00 uur.

Zaterdag 2 mei Peter Eilander

Zaterdag 9 mei Willem van Twillert

Zaterdag 16 mei Rienk Bakker

Zaterdag 30 mei Harry Hamer

Goed nieuws!

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben, op advies van de commissie voor bezwaar en beroep, besloten ons bezwaarschrift tegen de lagere vaststelling van de subsidie gegrond te verklaren. Dat betekent dat het resterende bedrag van de subsidie, 33.306 euro, alsnog wordt uitgekeerd. De definitief vastgestelde subsidie is daarmee 226.000 euro.

Nieuwjaarsconcert

Zaterdag 3 januari 2015 zal er een nieuwjaarsconcert worden gehouden in de Bethelkerk te Urk. De deuren van de kerk gaan om 19.30 uur open en de avond begint om 20.00uur.

Tijdens deze avond zullen Hendrik van Veen en Hugo van der Meij u laten genieten van het Meere orgel in combinatie met de vleugel. Hendrik en Hugo zijn een jong en ambitieus duo die samen op deze avond hun kersverse CD gaan presenteren. Dit bestaat uit geestelijke, klassieke en populaire muziek op orgel en piano.

Het programma bestaat uit de volgende nummers:

- Mars

- Greensleeves

- Quatre main, Spaanse dans

- Heilig, heilig ( Sanctus )

- Funiculli, Funiculla

- Orgelsolo door Hugo van der Meij

- Abba Vader

- Quatre mains, Wien bleibt Wien

- Quatre mains, Perzische Marsch

- Vleugelsolo door Hendrik van Veen

- De kracht van Uw liefde

- Vierhandige vleugelinprovisatie

- Vleugelsolo door Hugo van der Meij

- Orgelsolo door Hendrik van Veen

- St. Peterburgel schlittenfahrt

De hele avond zal te volgen zijn via de beamer en de entree is gratis. Wel zal er een collecte zijn voor de kosten en het orgelfonds.

Nieuwe CD Urker Mannenkoor "Hallelujah"

Ook CDA Urk stelt vragen

CDA Urk is teleurgesteld in de provincie die de toegezegde bijdrage aan restauratie van het beroemde Meere orgel naar beneden heeft bijgesteld.

Aangezien deze bijdrage via de gemeente Urk is gegaan heeft het CDA vragen gesteld aan het college.

Het CDA roept het college op om met de provincie aan tafel te gaan om te komen tot het volledig betalen van de toegezegde bijdrage. Nu wordt over de rug van het vrijwilligerswerk de kerk onevenredig extra belast (bron: www.cda.nl/flevoland/urk/).