Tweets

Orgel Bethelkerk doet mee aan Nationale Orgeldag 2008

11 september 2008

Op zaterdag 13 september a.s. vindt de Nationale Orgeldag plaats. Zoals elk jaar valt deze dag samen met de Open Monumentendag. Het orgel van de Bethelkerk is dit jaar deelnemer aan de Nationale Orgeldag. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur zal het orgel worden bespeeld. U bent hartelijk welkom om het orgel te beluisteren en te bezichtigen!

Unieke aankoop voor orgel Bethelkerk

29 april 2008

De restauratiecommissie van het orgel in de Bethelkerk op Urk heeft een unieke aankoop gedaan. Origineel pijpwerk van de beroemde Utrechtse orgelbouwer Abraham Meere, dat in Montfoort overbodig is geraakt, zal worden gebruikt voor de restauratie van het Meere-orgel op Urk.

Op zaterdag 26 april 2008 werd door een team van vrijwilligers met zeer grote zorgvuldigheid het orgel in Montfoort ‘ontmanteld’. De historische pijpen die bestemd zijn voor het Bethelkerk-orgel zijn daarop naar Urk getransporteerd. De demontage in Montfoort gebeurde zaterdag onder leiding van orgeladviseur Stef Tuinstra.

Begin dit jaar kreeg de restauratiecommissie een tip dat het orgel van de parochiekerk ‘Johannes de Doper’ in Montfoort overbodig zou raken en dat zich in dit orgel nog origineel Meere-pijpwerk bevond. Uit onderzoek bleek dat van het orgel, dat in totaal 22 registers telt, er nog negen registers oud zijn, waarvan in ieder geval zes van Meere. Deze registers zijn afkomstig uit het oude orgel, dat Meere in 1805 voor Montfoort bouwde. In 1939 bouwde de firma Pels een nieuw orgel, waarbij, naar nu blijkt, pijpwerk uit het oude Meere-orgel werd gebruikt. Het orgel wordt sinds de jaren negentig van de vorige eeuw niet meer bespeeld. De parochie maakt sindsdien gebruik van een koororgel. Dat het orgel nu overbodig raakt, komt omdat de parochie de koorzolder wil vrijmaken voor een nieuw verwarmingssysteem. De onderdelen die nog van waarde zijn, worden verkocht, de rest zal worden gesloopt.

De restauratiecommissie uit Urk liet deze unieke kans niet voorbijgaan. Van Meere zijn relatief weinig orgels in Nederland bewaard gebleven. Het Meere-pijpwerk uit Montfoort kan daarom goed worden gebruikt voor de restauratie van het Meere-orgel op Urk, dat dateert van 1792. Meere bouwde het orgel toen voor de Rooms-Katholieke schuilkerk in IJsselstein. Sinds 1910 staat het orgel op het voormalige eiland. Het is daarmee het oudste orgel in de provincie Flevoland.

Na overleg met het parochiebestuur en orgeladviseur Stef Tuinstra, die de Urker restauratie begeleidt, werd besloten de negen oude registers aan te kopen en naar Urk te brengen. Hier wordt het opgeslagen in afwachting van de restauratie van het orgel in de Bethelkerk. Het streven is om deze binnen 5 jaar te laten plaatsvinden. In de tussentijd zal via fondsenwerving worden geprobeerd de financiële middelen voor de restauratie bijeen te krijgen.