Tweets

Demontage orgelkas - dag 1

Vandaag, maandag 26 maart 2012, was de eerste dag van de demontage van de orgelkas. De frontpijpen zjn weggehaald, evenals de beelden op het orgel en het lof- en snijwerk. Aan de binnenkant van het orgel is de speelmechaniek gedemonteerd. Hieronder de foto's.

Demontage orgelkas en definitieve dispositie

In de week van 26 maart wordt de complete orgelkas gedemonteerd en naar Orgelmakerij Reil in Heerde overgebracht. We snappen dat dit wennen zal zijn, zo’n kaal gezicht, maar het moet. De kas moet worden aangepast aan de nieuwe situatie en dat kan alleen in de werkplaats. Hier wordt straks het orgel in zijn geheel weer opgebouwd, voordat het begin 2013 zal worden getransporteerd naar Urk. Alle ruim 1.500 orgelpijpen zijn vorig jaar september al naar Heerde gebracht. Reil heeft zich in die tijd bezig gehouden met de inventarisatie van al deze verschillende pijpen. Dat heeft veel tijd gekost en we hebben als commissie ook veel waardering voor de gedetailleerde manier waarop ze, met name het historisch materiaal, haarfijn in kaart hebben gebracht. Op 23 januari jl. hebben we als commissie met adviseur Stef Tuinstra en met Hans en Han Reil de voortgang besproken en de laatste details in het restauratieplan doorgevoerd. Op de pagina restauratieplan treft u de definitieve dispositie aan. Zoals u kunt zien, krijgen we een prachtig orgel! Het mooie historisch pijpwerk van ons huidige orgel keert terug, aangevuld met het Meere-pijpwerk uit Montfoort en nieuwe orgelpijpen die in dezelfde Meere-stijl zijn bijgemaakt. En er is meer te vertellen. In eerste instantie was sprake van vijf adoptieregisters die pas later aangelegd zouden worden omdat de financiële middelen ontbraken. Enige tijd geleden hebben we als commissie vergaderd met het College van Kerkrentmeesters en uit onze financiering spreekt dusdanig vertrouwen, dat we de restauratie in één keer kunnen uitvoeren. Dat is prachtig nieuws!

Overhandiging eerste CD "Afscheidsconcert" aan Zwaan ten Napel

De restauratiecommissie van het orgel in de Urker Bethelkerk presenteert de nieuwe CD van het ‘Afscheidsconcert’ van het oude Meere-orgel. Op deze CD staan opnamen van de zondagse gemeentezang en het indrukwekkende afscheidsconcert van 9 september 2011. Drie professionele Urker organisten Jaap Kramer, Minne Veldman en Rienk Bakker, brachten met hun virtuoze en gevoelige orgelspel een aantal prachtige composities ten gehore.

Op deze CD zijn de laatste klanken van het Meere-orgel hoorbaar, zoals dat 100 jaar heeft geklonken en dienst heeft verricht in de Bethelkerk. Roelof Oost, Frits van der Sloot en Henk de Boer overhandigden woensdag 9 november namens de commissie het eerste exemplaar van deze CD aan mevrouw (zuster) Zwaan ten Napel, de echtgenote van de onlangs overleden bekende plaatsgenoot Jan ten Napel. Jan woonde pal naast de kerk en was erg betrokken bij vele muzikale evenementen in ‘zijn kerk’. Op zowel de avond van het afscheidsconcert op 9 september, als de volgende dag tijdens ‘open monumentendag’, was Jan met opvallende belangstelling aanwezig in de kerk. Dat Jan van Flip (zoals hij in de Urker volksmond werd genoemd) enkele dagen later plotseling overleed, trof ook de leden van de restauratiecommissie. Zijn vrouw Zwaan was ontroerd over de wijze waarop de dit eerbetoon aan haar man en het afscheid van het orgel zijn samengebracht bij de overhandiging van deze memorabele CD.

De restauratiecommissie is blij met de vrijgevigheid van veel mensen om bij te dragen aan de restauratie. Niet alleen vanuit de kerkelijke gemeente, maar ook in de brede laag van de bevolking van Urk die de Bethelkerk en het orgel een warm hart toedragen. Wilt u ook de restauratie steunen, dan kunt u voor slechts € 10,00 al doen door aankoop van deze prachtige CD!Vanaf zaterdag 12 november 2011 is de CD te koop, overigens precies de dag waarop 170 jaar geleden Abraham Meere uit Utrecht, de meester-bouwer van het orgel, overleed. De CD is verkrijgbaar bij Boekhandel Koster en ‘t Boekendal. Ook is de CD te bestellen onze de website. Ga daarvoor naar de pagina "Webshop".

Inventarisatie pijpwerk

Orgelmakerij Reil is momenteel bezig met de inventarisatie van het pijpwerk in de werkplaats. Pijp voor pijp worden de maten opgenomen en de inscripties bekeken. Een intensieve klus die zorgvuldig wordt uitgevoerd. Op deze manier kan de geschiedenis van het orgel in kaart worden gebracht en worden vastgesteld welke werkzaamheden er door de jaren heen aan het orgel zijn uitgevoerd. Dit is belangrijk om ons restauratieplan zo goed mogelijk uit te voeren. Er leven alleen nog veel vragen. We hopen dat straks bij de demontage van de orgelkas en uit verder onderzoek nog wat puzzelstukjes op de goede plek gaan vallen.

Verder worden momenteel de tekeningen gemaakt voor de nieuwe spaanbalgen (windvoorziening). De restauratiecommissie is met Reil en adviseur Stef Tuinstra in gesprek over de precieze opstelling bij het orgel.

Tijdelijk Monarke orgel

Om de gemeentezang gaande te houden in de komende 1,5 jaar hebben we een Monarke orgel aangeschaft. Johannus Orgelbouw uit Ede heeft het op woensdag 14 september 2011 in de Bethelkerk geplaatst. De boxen boven de preekstoel, de speeltafel beneden. Het orgel is een Monarke/Intrada uit 2004, telt 29 registers die zijn verdeeld over twee klavieren en pedaal.

Het voorlopige frontaanzicht met de boxen boven de preekstoel...... en de speeltafel beneden in de kerk