Tweets

  • RT @minneveldman: Programma orgelconcert Bethelkerk Urk 3 november 2018: - Eilander, Bach, Homilius, Karg-Elert, Zw…https://t.co/uX1aJTuoAE
  • Aanstaande zaterdag is er in de Bethelkerk een orgelconcert door @minneveldman welke om 20:00uur begint. Minne zal… https://t.co/EhcgvQUwef
  • Morgenmiddag alweer het 8ste en daarmee het laatste inloopconcert van deze zomer. Morgen neemt niemand minder dan… https://t.co/jRfFYaBfTm

Zesde inloopconcert: organist Hendrik van Veen, woensdag 13 augustus 2014 om 16.00 uur

Hendrik van Veen verzorgt het zesde inloopconcert van 2014. In totaal zullen er deze zomer 8 inloopconcerten georganiseerd worden, telkens op de woensdagmiddag om 16.00 uur.

Hendrik van Veen werd geboren op 3 maart 1991 te Urk. Op jonge leeftijd bleek zijn muzikale interesse voor met name het orgel. Op 7-jarige leeftijd volgde hij zijn eerste orgellessen bij Klaas Hoekman. Na een aantal jaar studeerde hij verder bij Piet Weesies. Ook Jacob Schenk behoorde tot zijn leermeester in opleiding tot organist. Al tijdens zijn eerste jaren achter het orgel kreeg hij meer belangstelling voor de piano. Op 12-jarige leeftijd begeleide hij dan ook de plaatselijke muziekvereniging op de piano. Zelf ontving hij zijn eerste aanstelling als organist op 15-jarige leeftijd binnen de Chr. Ger. kerk te Urk. Hendrik was vanaf het jaar 2005 verbonden als organist aan Mannenkoor Eneas uit Urk. In 2011 heeft hij het dirigeerstokje overgenomen en is hij vaste dirigent geworden van dit mannenkoor. Van 2007 tot 2013 was hij pianist van het gemengde koor Soli Deo Gloria te Alphen a/d Rijn. Momenteel is Hendrik vaste begeleider van Mannenkoor Eiland Urk o.l.v. Gerrit Schinkel. Ook is hij regelmatig te horen samen met de Urker Mans Formatie o.l.v. Martin Mans.

Hendrik is een veel gevraagd begeleider bij andere bekende- en minder bekende koren. In de loop der jaren bespeelde hij veel monumentale orgels zoals onder andere: Hasselt, Katwijk, Kampen, Elburg, Bolsward enz. Veelvuldig werkt hij mee aan cd-opnamen en verschillende concerten. In 2014 is zijn eerste solo CD verschenen, opgenomen op het prachtige Hinz-orgel vanuit Bolsward. Ook is hij is mede-eigenaar van het muziekproductiebedrijf Amuse Productions. Dit is een jong en ambitieus productiebedrijf dat zich richt op activiteiten in de christelijke, instrumentale, religieuze en klassieke muziek. (www.amuseproductions.nl

Vijfde inloopconcert: Harry Hamer, woensdag 6 augustus 2014 om 16.00 uur

Harry Hamer verzorgt het vijfde inloopconcert van 2014. In totaal zullen er deze zomer 8 inloopconcerten georganiseerd worden, telkens op de woensdagmiddag om 16.00 uur.

Harry Hamer ( * 4 maart 1956 te Kampen ) Zijn voorliefde voor orgelklanken openbaarde zich al op zeer jeugdige leeftijd. Op 5-jarige leeftijd werd dan ook begonnen met harmoniumlessen o.l.v. de heren Jan Bosch en Lammert Neijmeijer. Na het volgen van de eerste orgellessen, die hij ontving van Henk Sleurink aan de Gemeentelijke Muziekschool in Kampen, werd hij in die orgelstad op zijn 16e benoemd tot organist van de Gereformeerde Nieuwe Kerk. In 1972 behaalde Harry Hamer zijn diploma kerkelijk orgelspel van de Gereformeerde Organistenvereniging en legde daarmee de basis voor een studie aan het Conservatorium te Zwolle o.l.v. Jaap Dragt(orgel), Cees van Dalen(piano) en Jos Leussink(koordirectie). Dit resulteerde in het behalen van het einddiploma C (solistendiploma) en het praktijkdiploma kerkmuziek, alsmede een speciale aantekening voor improvisatie

Sinds 1 november 1976 is Harry Hamer werkzaam als docent orgel, piano, muziektheorie, improvisatie en koordirectie aan “Quintus” centrum voor kunsteducatie  te Kampen. Daarnaast is hij dirigent van het Hervormd Kerkkoor Kampen en het Interkerkelijk Kerkkoor Dronten en is zeer actief als concertorganist.

Als vaste begeleider van veel koren is hij vaak via de media te beluisteren. In het bekende televisieprogramma “Nederland Zingt” is hij  regelmatig te zien als organist. Tevens brengt hij adviezen uit bij restauratie en nieuwbouw van orgels. Concertreizen brachten hem o.a. in Duitsland, België, Frankrijk, Tsjechië, Roemenië,  Polen, Oostenrijk, Hongarije, Canada en de V.S. Ook het arrangeren van muziek voor koor en orkest behoort tot zijn werkzaamheden.

Van hem verschenen 5 l.p.’s en 17 C.D.’s/ DVD’s  waarop hij als orgelsolist te beluisteren valt. Daarnaast verleent hij als begeleidend organist medewerking aan diverse opnamen met koor, samenzang en andere solisten, zodat het aantal geluidsdragers waar hij aan heeft meegewerkt inmiddels ruim de 170 is gepasseerd.

In 2012 herdacht Harry Hamer dat hij 40 jaar als organist werkzaam was en werd hij vanwege zijn grote verdiensten voor de orgelcultuur en koormuziek benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau (www.harryhamer.nl).  

  

Het programma voor 6 Augustus is:

- Fantasie - Toccatine over "Wat God doet, dat is welgedaan", Klaas Jan Mulder

- Concerto ( trio ) Es - dur BWV 597, Johann Sebastian Bach

                - allegro

                - gigue

 - Largo, allegro, aria and two variations, Michael Christian Festing

 - Hollandse Rhapsodie, Feike Asma

 - Koraalimprovisatie, Harry Hamer

Dag van nationale rouw, 23 juli 2014

Vandaag is het een dag van nationale rouw. Vanmiddag tijdens het inloopconcert willen we van 16:00 tot 16:01 een minuut stilte houden. Hierna willen we 2 liederen zingen: Psalm 103:8 & 103:9. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en we bidden om Gods onmisbare zegen.

Derde inloopconcert: Dub de Vries m.m.v. Ensemble "Sonore", woensdag 23 juli 2014 om 16.00 uur

Dub de Vries verzorgt het derde inloopconcert van 2014. In totaal zullen er deze zomer 8 inloopconcerten georganiseerd worden, telkens op de woensdagmiddag om 16.00 uur.

Sonore is een ensemble met een variabele samenstelling. Dat wil zeggen: de basis wordt gevormd door orgel (Dub de Vries) en piano/synthesizer (Arie Horst), uit te breiden met één of meer instrumenten naar keuze b.v. panfluit, viool, dwarsfluit, hobo, en trompet. Dit biedt de mogelijkheid om een ensemble-op-maat te leveren. Vandaar ook de voor dit ensemble gekozen naam "Sonore" hetgeen betekent: "klankvol, welluidende muziek". De laatste kwalificatie geeft enigszins aan om welk genre muziek het gaat namelijk heerlijke luistermuziek van hoge kwaliteit omdat er met professionele musici wordt gewerkt. Het ensemble brengt geestelijk en populair-klassiek repertoire. Muziek die streelt en rustgevend is. Het ensemble treedt veelal op in concerten, grote muziekavonden (b.v. met koor- en samenzang) en ook in bijzondere kerkdiensten. Het geheel wordt aangestuurd door de Zaanse muzikanten Dub de Vries (orgel) en Arie Horst (piano en synthesizer).

Samenstelling Sonore: Annika Glimmerveen (sopraan), Iris van de Laar (viool), Arie Horst (vleugel) en Dub de Vries (orgel)

Programma:

Intrada en welkom                                    

Ensemble: Meditation, C. Caccini

Pianosolo: Summerdreams, A. Horst

Ensemble: Whispering hope, trad.

Orgel: Fantasie Psalm 77, F. Asma

Ensemble: You raise me up, R. Lovland/Graham

Vioolsolo: Lied voor de viool, C. Pameyer                       

Pianosolo: Fleurs des montagnes, A. Horst              

Ensemble: Stay with me till the morning, W.A. Mozart

Orgelsolo: Cantilena, J. Rheinberger

Ensemble: The Tender Passion, W.A. Mozart     

Ensemble: a.  The Veleta, A. Morris

                b.  Wien, du Stadt meiner Träume, R. Sieczynki

Vioolsolo: Plaisir d’Amour, J.P. Martini

Ensemble: Droomland, J.S. Fearis

FINALE                

Tweede inloopconcert door Minne Veldman, woensdag 16 juli 2014 om 16.00 uur

Minne Veldman verzorgt het tweede  inloopconcert van 2014. In totaal zullen er deze zomer 8 inloopconcerten georganiseerd worden, telkens op de woensdagmiddag om 16.00 uur.

Minne Veldman (1980) ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium in Zwolle, waar hij hoofdvak Orgel studeerde bij Harm Jansen. Hij geeft dit jaar zo’n 45 orgelconcerten door heel Nederland. Van zijn orgelspel verschenen acht solo-CD’s, opgenomen op orgels in Harlingen, Bolsward, Kampen, Hasselt, Amersfoort, Den Haag en Vollenhove. Later dit jaar zal weer een nieuwe solo-CD verschijnen, samen met een samenzang-CD, beide opgenomen in de Bovenkerk te Kampen. Als kerkorganist is Minne Veldman sinds 1998 verbonden aan de Rehobothkerk te Urk. Daarnaast geeft hij orgelles en is hij als dirigent werkzaam bij een mannenkoor, drie gemengde koren en een kinderkoor. Hij schrijft veel koormuziek, orgelmuziek en andere instrumentale muziek. Van zijn hand verscheen voor orgel een serie koraalbewerkingen (inmiddels 15 delen), een oud-Hollandse rapsodie “Oranje Boven!” en enkele bundels met orgeltranscripties van populaire klassieke muziek.  

 

Minne Veldman organiseert elk jaar enkele “grote” orgelconcerten (met avondvullende programma’s en diverse extra’s). Op de website www.orgelconcertenminneveldman.nl staat voor deze speciale concerten alle informatie overzichtelijk op een rij: foto’s, video’s, orgels, bereikbaarheid, programma’s en de mogelijkheid om met korting te reserveren. Dit jaar vinden deze concerten nog plaats in Utrecht (samen met Gerwin van der Plaats), Kampen, Harlingen en Den Haag. Minne Veldman is initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse YouTube-Orgeldag (www.youtube-orgeldag.nl) en het jaarlijkse Orgelfeest (www.orgelfeest.nl). Meer informatie over Minne Veldman en zijn werk kunt u vinden op zijn website: www.minneveldman.nl, met onder meer een uitgebreide collectie orgelvideo’s.