Tweets

  • Aanstaande vrijdag, 14 Juni, is er een orgelconcert in de Bethelkerk te Urk. Achter de klavier zit dan Lubbert Gnod… https://t.co/Z7IbRN9dOc
  • RT @minneveldman: Programma orgelconcert Bethelkerk Urk 3 november 2018: - Eilander, Bach, Homilius, Karg-Elert, Zw…https://t.co/uX1aJTuoAE
  • Aanstaande zaterdag is er in de Bethelkerk een orgelconcert door @minneveldman welke om 20:00uur begint. Minne zal… https://t.co/EhcgvQUwef

Provincie Flevoland laat Urker vrijwilligers in de kou staan

Urk – De restauratiecommissie van het Meere-orgel in de Bethelkerk op Urk is zeer teleurgesteld in de provincie Flevoland. Die besloot om een toegezegde subsidie van 226.000 euro met ruim 30.000 euro te korten.

In juni 2013 is het gerestaureerde orgel uit 1792 weer in gebruik genomen na een omvangrijke restauratie. De totale kosten bedroegen 732.000 euro. Jammer genoeg kwam het orgel niet in aanmerking voor de reguliere monumentensubsidie van het Rijk. Daarom heeft de commissie alles op alles gezet om via andere wegen de begroting sluitend te krijgen. Zo werden acties opgezet onder de gemeenteleden en cultuurfondsen bereid gevonden een bijdrage te leveren. Ook de gemeente Urk droeg een steentje bij.

Groot was dan ook de blijdschap dat ook de provincie Flevoland een subsidie wilde verstrekken. Hiervoor is gebruik gemaakt van een landelijke regeling, die in het kader van de economische crisis door de regering in het leven is geroepen om dergelijke projecten te stimuleren. Het geld is verdeeld over de twaalf provincies. Het Flevolandse deel kon zo worden bestemd voor het oudste orgel in de provincie. Om de begroting helemaal sluitend te krijgen, sloot de commissie een lening af en werden vele vrijwilligers ingezet om de kosten te drukken.

Dit laatste zet nu een forse streep door de rekening. Omdat de kosten van de restauratie daarmee lager zijn uitgevallen, heeft de provincie Flevoland besloten een lagere subsidie uit te keren. De teleurstelling onder de restauratiecommissie is dan ook groot, vooral omdat hiermee geen rekening is gehouden en ook niet kon worden gehouden gezien eerdere toezeggingen door de provincie. De kerkelijke gemeente zal de tegenvaller nu op moeten vangen, terwijl die al meer dan de helft van de kosten voor zijn rekening heeft genomen, een fors aandeel. De commissie hoopt dat de provincie de toezegging alsnog wil nakomen.

Op de foto: de restauratiecommissie na het horen van het slechte nieuws

CD opnames Urker Mannenkoor "Hallelujah"

Vandaag, 25 oktober 2014, vonden in de Bethelkerk opnames plaats van de nieuwe CD "Volle verzeek'ring" van het Urker Mannenkoor "Hallelujah". Voor meer info, zie: www.urkermannenkoor.nl of https://nl-nl.facebook.com/HetUrkerMannenkoorHallelujah.

Expositie over restauratie

In het leescafé van de bibliotheek Urk is een expositie te zien over de restauratie van het orgel. De foto's zijn gemaakt door fotograaf Luuk Schudde. De expositie is te zien tot 12 september 2014 tijdens de openingsuren van de bibliotheek (www.flevomeerbibliotheek.nl) en de tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met de orgelcommissie en SCAB. 

Open Monumentendag 2014

Op zaterdag 13 september aanstaande is de Bethelkerk op Urk geopend tijdens Open Monumentendag,  op diezelfde dag is tevens Nationale Orgeldag. De orgelcommissie van de Gereformeerde Kerk te Urk nodigt daarom ook iedereen van harte uit om de Bethelkerk te bezoeken en om het Meere-orgel te bezichtigen en eventueel te bespelen. Er zal een organist aanwezig zijn voor tekst en uitleg en om hierbij te assisteren. De Bethelkerk is geopend van 10:00 – 16:00 uur. Het bespelen van het orgel is gratis. Wel wordt een kleine gift ten behoeve van het Orgelfonds op prijs gesteld. 

Laatste inloopconcert: organist Marco den Toom, woensdag 27 augustus 2014 om 16.00 uur

Marco den Toom  verzorgt het achtste en daarmee het laatste inloopconcert van 2014. In totaal zijn er deze zomer 8 inloopconcerten georganiseerd, telkens op woensdagmiddag om 16.00 uur.

Marco den Toom (1978) studeerde orgel aan het Utrechts Conservatorium en bij Herman van Vliet, Charles de Wolff, Klaas Jan Mulder en Jacques van Oortmerssen. Als snel na zijn vakopleiding bouwde hij een carrière op als zelfstandig musicus. Zijn musiceren kenmerkt zich door een eigenzinnige maar vooral ook spontane aanpak. Naast zijn liefde voor het orgel - en zijn missie dit instrument te populariseren - heeft hij zich muzikaal weten te ontplooien tot een breed inzetbaar musicus.

Zijn dagelijks werk bestaat met name uit het componeren van christelijke liederen en gospels, het arrangeren en instrumenteren van bestaande muziek, het maken van opnamen voor radio, tv, cd en dvd, het begeleiden van christelijke koren en het verzorgen van orgelrecitals. Met collega André van Vliet vormt hij een inspirerend orgelduo waarmee op ludieke wijze een brug wordt geslagen tussen klassiek en populair. Daarnaast is hij dirigent van de christelijke gemengde zangvereniging ‘Jubilate Deo’ uit Woudenberg. Voor dit koor schreef hij, in samenwerking met dichteres Ria Borkent, het uurdurende oratorium ‘Jezus op aarde’ (2007) voor koor en orkest.

Ook met het componeren van orgelmuziek heeft hij inmiddels zijn sporen verdiend. Zijn Koraalboek bij de Psalmen (2011) is hiervan het overtuigende bewijs. Dit oeuvre, maar ook al zijn andere werken worden uitgegeven bij zijn eigen bladmuziekuitgeverij, Con Passione. Met deze uitgeverij stimuleert hij tevens gerespecteerde collega’s tot het schrijven van romantische koraalmuziek. Meer informatie over Marco is te vinden op www.marcodentoom.nl.