Tweets

  • RT @minneveldman: Programma orgelconcert Bethelkerk Urk 3 november 2018: - Eilander, Bach, Homilius, Karg-Elert, Zw…https://t.co/uX1aJTuoAE
  • Aanstaande zaterdag is er in de Bethelkerk een orgelconcert door @minneveldman welke om 20:00uur begint. Minne zal… https://t.co/EhcgvQUwef
  • Morgenmiddag alweer het 8ste en daarmee het laatste inloopconcert van deze zomer. Morgen neemt niemand minder dan… https://t.co/jRfFYaBfTm

Nieuwjaarsconcert

Zaterdag 3 januari 2015 zal er een nieuwjaarsconcert worden gehouden in de Bethelkerk te Urk. De deuren van de kerk gaan om 19.30 uur open en de avond begint om 20.00uur.

Tijdens deze avond zullen Hendrik van Veen en Hugo van der Meij u laten genieten van het Meere orgel in combinatie met de vleugel. Hendrik en Hugo zijn een jong en ambitieus duo die samen op deze avond hun kersverse CD gaan presenteren. Dit bestaat uit geestelijke, klassieke en populaire muziek op orgel en piano.

Het programma bestaat uit de volgende nummers:

- Mars

- Greensleeves

- Quatre main, Spaanse dans

- Heilig, heilig ( Sanctus )

- Funiculli, Funiculla

- Orgelsolo door Hugo van der Meij

- Abba Vader

- Quatre mains, Wien bleibt Wien

- Quatre mains, Perzische Marsch

- Vleugelsolo door Hendrik van Veen

- De kracht van Uw liefde

- Vierhandige vleugelinprovisatie

- Vleugelsolo door Hugo van der Meij

- Orgelsolo door Hendrik van Veen

- St. Peterburgel schlittenfahrt

De hele avond zal te volgen zijn via de beamer en de entree is gratis. Wel zal er een collecte zijn voor de kosten en het orgelfonds.

Nieuwe CD Urker Mannenkoor "Hallelujah"

Ook CDA Urk stelt vragen

CDA Urk is teleurgesteld in de provincie die de toegezegde bijdrage aan restauratie van het beroemde Meere orgel naar beneden heeft bijgesteld.

Aangezien deze bijdrage via de gemeente Urk is gegaan heeft het CDA vragen gesteld aan het college.

Het CDA roept het college op om met de provincie aan tafel te gaan om te komen tot het volledig betalen van de toegezegde bijdrage. Nu wordt over de rug van het vrijwilligerswerk de kerk onevenredig extra belast (bron: www.cda.nl/flevoland/urk/).

SGP Flevoland stelt schriftelijke vragen aan college van Gedeputeerde Staten

De Provinciale Statenfractie van de SGP heeft schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten van Flevoland gesteld over de lagere subsidie voor het Meereorgel in de Bethelkerk op Urk. “Met name willen we weten waarom de bijdrage van de provincie lager uitvalt dan verwacht”, zegt Sjaak Simonse. “Dit is een enorme teleurstelling voor degenen die de restauratie hebben bevorderd en gerealiseerd.”  

Direct nadat bekend werd dat de subsidie voor de restauratie van het Bethelkerkorgel lager zou uitvallen heeft de SGP-fractie in Provinciale Staten van Flevoland duidelijkheid gevraagd. Eén van de vragen is waarom Gedeputeerde Staten de subsidie lager hebben vastgesteld. “De restauratie is al voltooid. Met de subsidie is rekening gehouden. Dan is het vreemd dat nu ineens minder subsidie wordt verstrekt. We willen weten hoe dat komt”, aldus Simonse. “Is dit een wijziging van beleid ten aanzien van cultuurhistorisch waardevolle objecten”, zo vraagt hij het college van Gedeputeerde Staten.  

Verder wil Simonse weten of de aanvrager bij de start van de restauratie op de hoogte was van het lagere subsidiebedrag. Daarnaast wil hij opheldering over de vraag hoe de communicatie met de aanvrager is verlopen en of de lagere vaststelling kon worden voorkomen of voorzien. Simonse vraagt tenslotte of er “alternatieve mogelijkheden zijn om alsnog een subsidie te kunnen krijgen”, zodat de kerkelijke gemeente niet voor deze tegenvaller moet opdraaien (Bron: www.sgpflevoland.nl). 

Provincie Flevoland laat Urker vrijwilligers in de kou staan

Urk – De restauratiecommissie van het Meere-orgel in de Bethelkerk op Urk is zeer teleurgesteld in de provincie Flevoland. Die besloot om een toegezegde subsidie van 226.000 euro met ruim 30.000 euro te korten.

In juni 2013 is het gerestaureerde orgel uit 1792 weer in gebruik genomen na een omvangrijke restauratie. De totale kosten bedroegen 732.000 euro. Jammer genoeg kwam het orgel niet in aanmerking voor de reguliere monumentensubsidie van het Rijk. Daarom heeft de commissie alles op alles gezet om via andere wegen de begroting sluitend te krijgen. Zo werden acties opgezet onder de gemeenteleden en cultuurfondsen bereid gevonden een bijdrage te leveren. Ook de gemeente Urk droeg een steentje bij.

Groot was dan ook de blijdschap dat ook de provincie Flevoland een subsidie wilde verstrekken. Hiervoor is gebruik gemaakt van een landelijke regeling, die in het kader van de economische crisis door de regering in het leven is geroepen om dergelijke projecten te stimuleren. Het geld is verdeeld over de twaalf provincies. Het Flevolandse deel kon zo worden bestemd voor het oudste orgel in de provincie. Om de begroting helemaal sluitend te krijgen, sloot de commissie een lening af en werden vele vrijwilligers ingezet om de kosten te drukken.

Dit laatste zet nu een forse streep door de rekening. Omdat de kosten van de restauratie daarmee lager zijn uitgevallen, heeft de provincie Flevoland besloten een lagere subsidie uit te keren. De teleurstelling onder de restauratiecommissie is dan ook groot, vooral omdat hiermee geen rekening is gehouden en ook niet kon worden gehouden gezien eerdere toezeggingen door de provincie. De kerkelijke gemeente zal de tegenvaller nu op moeten vangen, terwijl die al meer dan de helft van de kosten voor zijn rekening heeft genomen, een fors aandeel. De commissie hoopt dat de provincie de toezegging alsnog wil nakomen.

Op de foto: de restauratiecommissie na het horen van het slechte nieuws